024715714

office@compart.rs
23400 Bačka Topola, Edvard Kardelja 10

PROIZVODI I USLUGE

Više od 16 godina iskustva u proizvodnji etiketa u rolni

Naša štamparija slično evropskim štamparijama pojavila se na tržištu kao savremena štamparija sa takvom vizijom da tržištu pruži štamparske proizvode vrhunskog kvaliteta. Naša proizvodnja se bazira na uskotračne flekso štamparske mašine od 330 i 450 mm. Mašine od 330 mm poseduje 8 UV jedinica za štampu dok mašina od 450 mm ima 12 UV jedinica i vodeno hlađenje. Pored toga posedujemo i svu neophodnu opremu za pre-press (osvetljivač, mašine za izradu klišea) kao i doradne mašine (topli zlatotisak, sito mašina) pomoću njih naša štamparija sa lakoćem odgovara na bilo koje izazove od strane tržišta.

Naša štamparija zahvaljujući novoj mašini je u mogućnosti da vrši štampu 6/6 - 12 boja - u jednom prolazu što je jedinstveno na domaćem tržištu.

Rekli su o nama

Štamparija No:1
Karolj Sič
5-star-rating
Najbolja štamparija. Sigurno dobijate najbolji kvalitet štampe. Svaka preporuka za saradnju.
Kristina Pejčić
5-star-rating

Ocenite i Vi naše proizvode i usluge

Odlično
Zlatko Pinter
5-star-rating

Naš tim

Članovi naše radne zajednice pretežno imaju od 5-10 godina iskustva u grafičkoj industriji. Možemo reći da radimo veoma kompetentno. Pomoć i davanje podrške je kamen temeljac za implementiranje nove radne snage. Novi radnici, nove veštine i znanja stiču u porodičnoj atmosferi.

Filozofija naše štamparije se oslanja na sledeće principe: - Stalna briga o korisnicima naših proizvoda i usluga -Konstantni razvoj naših proizvoda i usluga, pored toga stalno usavršavamo procese rada - Delatnost obavljamo u skladu sa regulativama zaštite životne sredine - Zdravlje i bezbednosti na radu naših zaposlenih nam je prioritet.

Kontaktirajte nas sa poverenjem!

SR