Címkézőgépek

Etiketirke po meri kupca

Etiketirke izrađujemo prema specijalnim zahtevima naših kupaca. One mogu biti i sa obostranim etiketiranjem. Ukoliko želite više detalja o našim etiketirkama, kontaktirajte nas.
SR