Komerciális címékék

Komercijalne etikete

U ovu grupu proizvoda spadaju sve one etikete koji se proizvode na osnovu poslatih grafičkih fajlova. Ove etikete se koriste u raznim industrijskim branšama (prehrambena-,hemijska-,naftna-,kozmetička-,farmaceutska-, auto-moto industrija itd.) Etikete se još mogu grupisati i prema materijalima od kojih se proizvode. Etikete mogu biti od: - papira (premaznog , nepremaznog, metaliziranog, voskiranog itd.) - folije (bele, transparentne, PP,PE itd.) - specijalnih materijala (vinske etikete, etikete otporne na toplotu, sigurnosne etikete)
SR