Priprema za štampu

Prepress

Obradu pristiglih grafičkih materijala vrše naše kolege dizajneri. Priprema za štampu je veoma bitan proces u grafičkoj industriji, jer prilikom tog procesa se vrše mnogobrojne korekcije, prilagođavanja raznim tehnikama štampe. Tokom ovog procesa se uveliko određuje krajnji ishod u kvalitetu štampe. Zato našim sadašnjim i potencijalnim klijentima preporučujemo da slede uputstva za slanje grafičkog materijala.

UPUTSTVO

CMYK
SR