Wrap around etikete

Wrap around etikete

Sa wrap around etiketama se susrećemo svaki dan na PET ambalažama, koje mogu biti ambalaže za sokove, vode, mlečne proizvode i druge vrste pića i napitaka. Njihova prednost je da su veoma otporne, lako se postavljaju na proizvod i dobro trpe vlagu. Zbog toga su veoma popularni kod etiketiranja takvih ambalaža, gde u toku punjenja dolazi do pojave kondenzacije vlage. Wrap around etikete se proizvode na monofilmičnim materijalima poput OPP ili OPE. Karakteristike ovih materijala daju mogućnost za kreiranje raznolikog i modernog dizajna.
wrap around
SR